זה המון


יש לכם אפשרות להיות שותפים בפעילות.

אם יש לכם יום הולדת או שמחה במשפחה, זקוקים לישועה
או מעוניינים להנציח את זכרו של מישהו.

        יש לכם הזדמנות.

ניתן לתרום בשבוע ספציפי את עלות הפעילות או את חלקה.

שמות האנשים שהפעילות נזקפה לזכותם יוזכרו בדו"ח השבועי שאנחנו שולחים לרבי.

כמו כן נשלח לכם דיווח על ההישגים שנגיע בזכותכם באותו השבוע.