לתרומה


ניתן לתרום בהעברה בנקאית.
אל
בנק הדואר.
סניף ראשי (01)
מס' חשבון: 24318001
על שם משה פליישמן.
נא לשלוח במייל moshifl@gmail.com
פרטים ליצירת קשר לצורך משלוח קבלה.

לתרומה בכרטיס אשראי